BÁNH MỨT THÀNH LONG

0

0 item(s) in Cart

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ, điện thoại, điện thoại di động, địa chỉ e-mail, khi bạn cung cấp cho chúng tôi trong khi sử dụng trang web này như tạo một tài khoản, tham gia trò chơi có thưởng, đăng ký nhận thư điện tử, tham gia khảo sát, liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc tương tác với trang web này. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng bởi chúng tôi cho tất cả các mục đích hợp pháp, trong đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, đáp ứng yêu cầu của bạn, xử lý giao dịch của bạn, cho các mục đích quản lý hành chính như tiến hành các cuộc thi, theo dõi các phần của trang web gây hứng thú cho bạn, thực hiện việc trao giải thưởng.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Bánh Mứt Thành Long có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý, các cửa hàng của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Bánh Mứt Thành Long sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Bánh Mứt Thành Long sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Hộ Kinh Doanh Thành Long

42/19-21 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Phương tiện và công cụ để người dung tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình:

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Bánh Mứt Thành Long theo số hotline 028.38334865 – 0936 431 068 – 0908 939 962 gặp Ms.Thanh (người phụ trách).

Hoặc truy cập vào trang web: www.banhmutthanhlong.com

www.banhmutthanhlong.com

  1. Cam kết bảo mật khách hàng:

Bánh Mứt Thành Long cam kết không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, cửa hàng, các nhà cung cấp có liên quan liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Bánh Mứt Thành Long cam kết tuân thủ các điều khoản pháp luật về bảo mật và các Nguyên Tắc Bảo Mật Quốc gia.